16-09-2020 eKurier | Kurier Plus
PRAWNIK RADZI

Umowa-zlecenie pod lupą

Umowa-zlecenie jest jedną z najczęściej zawieranych umów i dlatego została przeze mnie wybrana jako kolejny temat naszych środowych porad prawnych. Zgodnie z treścią art. 735 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę-zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zaznaczyć należy, że poprzez umowę-zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do starannego działania. Oznacza to, że jego świadczenie nie polega na osiągnięciu określonego rezultatu, a zatem nie ponosi on odpowiedzialności za niewykonanie zlecenia, jeżeli przy wykonywaniu powierzonych mu czynności zachował należytą staranność.

Dodać należy, że zlecenie należy do umów o świadczenie usług. Co więcej, zgodnie z treścią art. 750 Kodeksu cywilnego do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Wynagrodzenie: Zasadą jest, że umowa-zlecenie jest umową odpłatną. Możliwe jest jednak ustalenie przez strony, że

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 16-09-2020