16-09-2020 eKurier | Kurier Plus
KONFLIKT Spór o gryfińskie liceum może mieć sądowy finał

„O co toczy się ta dziwna gra?”

„O co toczy się ta dziwna gra?”
LO nr 1 od strony ul. Niepodległości

Niemal do pierwszego dzwonka trwały pertraktacje pomiędzy gminą a powiatem o to, kto od nowego roku szkolnego będzie prowadził I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie. Im bliżej było końca wakacji, tym bardziej nerwowo działo się nie tylko w obu samorządach. Zaniepokojenie towarzyszyło gronu pedagogicznemu, uczniom i ich rodzicom.

– Zupełnie nie rozumiem tych targów pomiędzy gminą a powiatem dotyczących naszego liceum – mówiła nam pod koniec sierpnia zdenerwowana mama licealistki. – Czy burmistrz i starosta zdają sobie sprawę, jaki niepokój wprowadzili trwającą trzy lata dyskusją o tym, kto od najbliższego wtorku 1 września będzie prowadził szkołę? Napięcie wśród kadry pedagogicznej, niepotrzebne emocje u uczniów, rozgoryczenie i zwyczajna złość ich rodziców, oto co zgotowały nam lokalne samorządy. W ich rękach szkoła jest jak zabawka, ktoś powinien za to odpowiedzieć.

Garść faktów w tej zawiłej sprawie

Na mocy porozumienia zawartego 29 lutego 2008 r. powiat przekazał gminie zadanie własne w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, łącznie z powołanym wówczas i utworzonym 1 września 2008 r. Gimnazjum nr 2. Obie jednostki prowadziły swoją działalność statutową w budynku szkolnym przy ul. Niepodległości 16, a placówka otrzymała nazwę „Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie”. 29 maja 2008 r. Rada Powiatu wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz gryfińskiej gminy, na cele określone w porozumieniu, prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność powiatu (działka, na której stoi budynek liceum i obecnie hala sportowa). W związku z reformą edukacji, likwidującą gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, powiat poinformował gminę w dn. 15 grudnia 2016 r. o zamiarze rozwiązania zawartego porozumienia, co stało się faktem 27 marca 2017 r. ze skutkiem od 1 września 2020 r. Od tego momentu oba samorządy podjęły działania, które przez trzy lata nie doprowadziły do konsensusu. Burmistrz twierdzi, że powiat wypowiedział porozumienie bez żadnych konsultacji, starosta – że już w grudniu 2016 r. Zarząd Powiatu wskazał

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 16-09-2020Image
LO nr 1 z fragmentem hali sportowej