13-03-2019 eKurier | Kurier Plus
50 LAT TEMU

Marzec 1969 r. w „Kurierze Szczecińskim”

Na jakie mieszkania czekamy?

Na jakie mieszkania czekamy? Kim są i jakie zgłaszają potrzeby przyszli lokatorzy spółdzielczych osiedli? Odpowiedzi na te pytania dostarczyły badania przeprowadzone w ubiegłym roku przez naukowców z Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej.

Z badań wynika, że na mieszkania oczekują przeważnie ludzie młodzi. Osoby do lat 30 stanowią bowiem 56 proc. kandydatów do spółdzielni. Przeważają mężczyźni - 60 proc. ogółu. Wśród kobiet uderza wysoki odsetek mężatek starających się o mieszkania. Podważa to tradycyjne poglądy na głowę rodziny, którą to rolę przypisuje się na ogół mężczyznom.

Kandydaci wykazują duży stopień aktywności zawodowej i stosunkowo wysoki poziom wykształcenia. Wśród pracowników fizycznych, stanowiących połowę ogółu oczekujących - 52 proc. to robotnicy o wysokich kwalifikacjach, zaś wśród pracowników umysłowych - 14 proc. to inteligencja twórcza.

W jakich warunkach mieszkają oczekujący na nowe domy? Są one na ogół trudne. Jedynie 1/4 mieszka „u siebie", tzn. posiada przydział części lub całości mieszkania. Wśród pozostałych uderzające jest zjawisko późnego usamodzielniania się. Świadczy o tym fakt,

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 13-03-2019