13-03-2019 eKurier | Kurier Plus
NAUKA Na celowniku Centrum Analiz Ekonomicznych

Równość płci – analityczne podejście ekonomistów

Równość płci – analityczne podejście ekonomistów
Dr Michał Myck podczas konferencji w Sztokholmie w grudniu 2018 r. Fot. Davis PLOTNIEKS

Polska już od prawie piętnastu lat jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, w której jedną z fundamentalnych zasad jest równość kobiet i mężczyzn. To podstawowe prawo wcielane jest w życie od lat z różnym powodzeniem. Bez trudu można wskazać na tym polu wiele sukcesów. Nadal jednak w wielu państwach, w różnym stopniu i na różnych polach utrzymują się znaczące nierówności płci, głównie na niekorzyść kobiet.Mniejsza procentowa reprezentacja kobiet we władzach politycznych i samorządowych, niższe płace na porównywalnych stanowiskach zawodowych, różnice w podejściu do życiowych aspiracji stawianych dzieciom oraz do zobowiązań społecznych stawianych dorosłym… Przykładów można wyliczać więcej.

Jak owe nierówności wyglądają w praktyce, jak przekładają się na życie społeczne i ekonomiczne? Czy mają wpływ na poziom wzrostu gospodarczego, zatrudnienie, konkurencyjność, wskaźnik dzietności, a nawet na stabilność związków? Na te i inne pytania będzie szukało odpowiedzi funkcjonujące w Szczecinie Centrum Analiz Ekonomicznych, realizując projekt badawczy dotyczący różnych aspektów nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami. Projekt ma wymiar międzynarodowy, łącznie z Polską obejmuje 7 krajów (Szwecja, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Gruzja) i będzie realizowany w sieci badawczej FREE Network.

W Szczecinie od dziesięciu lat

Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA) jest instytucją badawczą założoną przez Sztokholmski Instytut Ekonomii Transformacji. Jako polski oddział międzynarodowej grupy instytutów naukowych powstało w 2004 r. w

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 13-03-2019