28-02-2019 eKurier | Kurier Plus
SPOTKANIA Więcej pieniędzy dla Jugendwerku

Sztukmistrze ponadgranicznej różnorodności

Sztukmistrze ponadgranicznej różnorodności
Studenci z Krakowa i Berlina, którzy latem i jesienią 2018 r. uczestniczyli w polsko-niemieckich spotkaniach Fot. www.kurt-loewenstaein.de

„Dwa kraje, jeden cel - łączymy młodych Polaków i Niemców, dotujemy różnorodne spotkania młodzieży, warsztaty teatralne, wspólne obozy treningowe, projekty ekologiczne, inicjujemy je i wspieramy merytorycznie" - informuje strona internetowa Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), popularnego Jugendwerku. Co roku około stu tysięcy młodych Polaków i Niemców korzysta z dofinansowania PNWM, co od początku istnienia tej organizacji daje liczbę imponującą: 3 miliony.

Przypomnijmy, że PNWM powołano na wzór podobnego przedsięwzięcia francusko-niemieckiego i że jest to jedyna polsko-niemiecka organizacja mająca osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Powstała w wyniku umowy o dwustronnej wymianie młodzieży podpisanej 27 lat temu przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec. Dokument precyzował ideę premiera RP Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza RFN Helmuta Kohla, którzy uważali, że dzięki współpracy młodzieży, wzajemnego otwarcia się młodych Polaków i Niemców na siebie oraz na przyszłość Europy dojdzie do historycznego przełomu w stosunkach polsko-niemieckich, podobnie jak to się stało między Niemcami i Francją.

Jednak dla polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, mimo jej oczywistych sukcesów, zawsze wielkim problemem były środki finansowe znacznie mniejsze niż w wymianie niemiecko-francuskiej. W tym roku powinno być inaczej. Rządy w

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 28-02-2019Image
„Czary i czarownicy na Pomorzu” – niemiecko-polskie młodzieżowe warsztaty plastyczne w Marianowie pod Stargardem. Uczestniczyli w nich uczniowie z Marianowa i Wolgastu. Fot. Bogdan TWARDOCHLEB