26-02-2019 eKurier | Kurier Plus
Noszą się z zamiarem złożenia zbiorowego pozwu

Konflikty czy mobbing?

Konflikty czy mobbing?
Czy w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino (na zdjęciu) i jednostkach organizacyjnych gminy dochodziło do mobbingu?

Gryfino. Wracamy do tematu wywołanego interpelacją radnego Piotra Romanicza. Otrzymawszy niepokojące sygnały od mieszkańców o niewłaściwych relacjach pomiędzy kierownictwem a pracownikami w kilku gminnych jednostkach, dopytywał podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej: „Czy w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino, w tym w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino, a także spółkach gminnych, istnieją opracowane procedury antymobbingowe pozwalające zapewnić ochronę, dyskrecję i pomoc pracownikom mobbingowanym?". Zdaniem radnego, zdarzenia, o których został poinformowany, nosiły znamiona mobbingu.

Burmistrz poucza radnego i… wprowadza w błąd

W pisemnej odpowiedzi udzielonej z upoważnienia burmistrza przez sekretarz MiG Ewę Sznajder czytamy, że „w jednostkach organizacyjnych gminy Gryfino oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie funkcjonują procedury antymobbingowe pozwalające zapewnić ochronę, dyskrecję i pomoc pracownikom w takich sytuacjach". Odpowiedź poszerzona jest o wskazanie, iż mobbing jest przestępstwem, zaś funkcjonariusz publiczny - a takim jest m.in. każdy radny - posiadający informacje o podejrzeniu popełniania przestępstwa mobbingu, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. „W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Pana informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa mobbingu, proszę o dokonanie stosownego zawiadomienia organów ścigania" - to zdanie kończące odpowiedź na interpelację radnego Romanicza.

W swoim wystąpieniu podczas grudniowej sesji burmistrz Mieczysław Sawaryn odniósł się do tej interpelacji, wskazując ponownie, by radny przekazał swoją wiedzę nt. podejrzenia popełnienia przestępstwa mobbingu stosownym organom ścigania.

- Panie Piotrze - włodarz bezpośrednio zwrócił się do radnego Romanicza. - Ja pana bardzo szanuję i naprawdę nie chciałbym nikogo urazić, tylko w wyniku tych interpelacji pojawiło się szereg artykułów w gazecie, które stwarzają obraz gminy Gryfino i jednostek gminy Gryfino jako miejsca, w których się odbywa mobbing. Tak

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 26-02-2019Image
Czy w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino (na zdjęciu) i jednostkach organizacyjnych gminy dochodziło do mobbingu?